Presto DG

» In English

 
 

Jonkun on oltava ensimmäinen

Olemme Suomen ylivoimaisesti kokenein ja laajimman palveluvalikoiman hallitseva vaarallisten aineiden käsittelyn ja kuljetusten sekä kemikaaliturvallisuuden asiantuntijaorganisaatio. Yli 20-vuotisen kokemuksemme turvin toimimme koko toimialan puolestapuhujana. Olemme nostaneet tietoisuutta ja herättäneet keskustelua vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä asioista. Tiedon lisääntyminen edistää merkittävästi vaarallisten aineiden kanssa työskentelevien yritysten ja organisaatioiden toiminnan laatua ja turvallisuutta.

Seuraamme alan kehitystä ja trendejä, ja huolehdimme koko ajan siitä, että henkilöstöllämme on käytössään viimeisin tieto niin vaarallisista aineista kuin niiden kuljettamiseen, käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä turvallisuusmääräyksistä.