Presto DG

» In English

 
 

Yksi huoli vähemmän – jätä pakkaaminen meidän tehtäväksi.

Voit tilata meiltä lähetyspalvelun vaarallisille aineille tällä lomakkeella.

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen ja varastointiin liittyy asioita, joita monessa organisaatiossa ei tiedosteta. Esimerkiksi asianmukainen pakkaaminen on täysin lähettäjän vastuulla oleva asia, ei kuljetusyhtiön. Huomaamattomuuden seurauksena tapahtuvista laiminlyönneistä voi koitua tavaran vioittumisen ohella monia vakavampiakin seuraamuksia. Varastointi ja käsittely on yleensä joko ilmoitusvelvollisuuden piirissä tai edellyttää viranomaisen (Tukes) lupaa.

Lähettämisen ulkoistaminen onkin kätevä ja kustannustehokas tapa varmistaa, että logistiikka toimii ja kaikki tapahtuu vaatimusten mukaisesti. Näin organisaation ei tarvitse kantaa huolta tästä vaativasta, määräyksiltään muuttuvasta, runsaasti säädellystä, ja kaikin puolin resursseja sitovasta osa-alueesta. Sen sijaan se pystyy täydellä teholla keskittymään omaan ydinosaamiseensa.

Meiltä saat asiantuntevaa apua myös kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin edellytysten selvittämiseen, teknisten järjestelyjen suunnitteluun, koulutukseen sekä lupa-anomusten laadintaan.